Pakiet na rozpoczęcie roku szkolnego

 1. Deklaracja kwoty na rzecz rady rodziców
 2. Oświadczenia/zgody na pozyskiwanie danych osobowych z bazy danych SIO
 3. Procedury bezpiecznego pobytu dziecka
 4. Program wychowawczy
 5. Deklaracja zobowiązująca rodziców do informowania przedszkola o zmianie Miejsca zamieszkania, numeru telefonu rodziców
 6. Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
 7. Statut
 8. Wniosek o organizację zajęć dodatkowych
 9. Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 10. Upoważnienie do odbioru dziecka
 11. Wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mojemu dziecku w formie
 12. Zdrowe dziecko
 13. Zgoda na kontakty dziecka z pielęgniarką w celu sprawdzenia czystości ciała dziecka
 14. Zgoda na prowadzenie badań oraz udział dziecka w zajęciach specjalistycznych
 15. Zgoda na fotografowanie i filmowanie dziecka oraz umieszczanie zdjęć i filmów na stronie www przedszkola
 16. Zgoda na przejazdy komunikacją miejską
 17. Zgoda na przekazanie informacji o rozwoju dziecka do szkoły
 18. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 19. Zgoda na spacery i wycieczki poza teren przedszkola
 20. Zgoda na udzielenie pomocy medycznej i wezwanie karetki pogotowia
 21. Zgoda na udział w sesjach zdjęciowych w roku szkolnym
 22. zgoda na pomiar temperatury
 23. zgoda na wykorzystanie wizerunku
 24. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka